čtvrtek 27. října 2016

How we enjoyed YB Kids Day - Jak jsme si užili YB dětský den

Z mých příspěvků na blogu to není zase až tak patrné, ale kdo naši rodinu zná, tak ví, že jsme velcí fanoušci sportu, a to zejména fotbalu. Ale jít se třemi malými dětmi na ligový zápas na velký stadion není zase tak jednoduché, protože vydržet 90 minut sedět na jednom místě pro ně může být nuda a utrpení v jednom. Takže když jsme zjistili, že fotbalový klub Young Boys Bern pořádá v neděli dětský den, rozhodli jsme se to risknout a na zápas jsme se vypravili. A jaké byly naše dojmy? To si můžete přečíst v dnešním příspěvku...
It´s not quite noticeable from my blog posts, but who knows our family, also knows that we are big fans of the sport, especially football. But watching a league match on the big stadium with three small children is not so simple: because sitting 90 minutes in one place can be boredom and suffering in one for them. So when we found out that football YB Kids Day took place on Sundays, we decided to take a risk and give it a try. And what were our impressions? You can read it in this post...

čtvrtek 20. října 2016

Hallwilerseelauf 2016

V sobotu jsem se zúčastnila svého třetího závodu ve Švýcarsku. Nekonal se tady v okolí, jako předchozí dva, ale v 80 kilomentrů vzdáleném městečku Beinwill am See. A byl to co do počtu účastníků asi největší závod, kterého jsem se zatím zúčastnila. Však posuďte sami...
On Saturday I participated in my third run in Switzerland. It didn´t take place here in the nearby, like the previous two, but 80km away in Beinwill am See. And it was in the number of participants the biggest race I have ever participated. But judge for yourself ...

neděle 16. října 2016

DYI: Fall crafts for kids - Podzimní tvoření s dětmi

Podzimní prázdniny se nám tady pomalu chýlí ke konci, a já jsem velmi ráda, že děti zítra zase půjdou do školy/školky jsme do našich aktivit a chvil strávených spolu dokázali začlenit i výrobu další podzimní výzdoby. Posuďte sami, jak se nám to povedlo.
Autumn holidays are here slowly coming to an end, and I am very happy that ttomorrow the kids are going to school / kindergarden again we were able to include making autumn decorations into our activities and moments spent together. Judge for yourself how we succeeded.

pátek 14. října 2016

How to dress kids for hiking - Jak obléct děti na turistiku

Myslím, že jsme naše děti těmi všemi výlety, které tady podnikáme, docela rozmazlili. Se začátkem každého víkendu se totiž ptají: "A kam pojedeme dneska?". Tady se rovnou přiznám, že nejsme žádní extrémisti a na výlet nejedeme za každého počasí, abychom měli "čárečku", že jsme někde byli. Když ale vyrážíme do přírody, kromě výběru místa a přípravy svačiny, stejně důkladně chystám i oblečení. A v tomto příspěvku bych se s vámi ráda podělila o to, co se nám na našich výpravách osvědčilo.

I think that we have quite spoiled our children by all those trips that we are making here. With the start of every weekend we are asked, "And where are we going today?". I´ll be honest here to admit, that we are not extremists and we are not going on our trips in any weather, just to have a "tick" that we have ever been outside. But when we decide to set off into the nature, except for destination selection and preparation of snacks, I thoroughly prepare our clothing as well. And in this post I would like to share with you what has proven well.

pondělí 10. října 2016

6 důvodů pro plavbu lodí po Thunském jezeře - 6 Reasons to take a Cruise on Lake Thun

I když už je podzim v plném proudu, určitě není na škodu zavzpomínat na nedávné letní dny. V jeden takový krásný letní den jsme se spolu s ostatními účastnicemi našeho kursu němčiny vypravily na každoroční výlet, jehož součástí byla letos plavba lodí po Thunském jezeře! A byla to nádhera! Proto vám dnes přináším 6 důvodů, proč byste rozhodně neměli vynechat výletní plavbu po Thunském jezeře, pokud zavítáte do regionu Berner Oberland.

Even though fall is in its full swing, it certainly doesn´t do any harm to remember the recent summer days. In one such beautiful summer day, we, together with other participants of our German course set off for the annual trip, which this year included a cruise on Lake Thun! And it was wonderful! Therefore, today I bring you the 6 reasons why you should definitely not miss a cruise on Lake Thun, if you visit the Bernese Oberland.

pátek 7. října 2016

DIY: Proměna korkové nástěnky - Fabric covered cork board

Dlouho jsem si pohrávala s myšlenkou dát naší staré korkové nástěnce novou tvář, ale nějak na to pořád nebyl čas. Až jsem se teď vrhla na podzimní tvoření, přišla řada i na ni. Takže dnes vám přináším návod, jak "zrenovovat" korkovou nástěnku.
I have long toyed with the idea of giving our old cork bulletin board a new face, but somehow I still didn´t have time to do it. Until now, when I jumped into creating fall decorations, it was suddenly its turn. So today I bring you a tutorial on how to easily make a fabric covered cork board.

středa 5. října 2016

Turistika s dětmi: Z Oeschinensee zpátky do údolí - Hiking with kids: From the Oeschinen Lake back to the valley

Není to ani tak dávno, co jsme byli poprvé u Oeschinensee, tyrkysového klenotu uprostřed Bernských Alp, a velmi se nám tam líbilo. Takže nebylo divu, že jsme toto nádherné jezero chtěli ukázat i naší rodině, která za námi během zdejších školních podzimních prázdnin zavítala. Oproti minulému výletu (o kterém jsem psala tady) jsme ale udělali jednu změnu: od jezera jsme se nevydali zpátky do údolí lanovkou, ale pěkně po svých...

It's not so long ago that we were first at Lake Oeschinen, the turquoise gem in the Bernese Alps, and we liked it very much. So it was no wonder that we have wanted to show this beautiful lake to my family that visited us during the local school fall holiday. Compared to the last trip (about which I wrote here) we made one change: we did not take a cable car to get back, but decided to take a hike down to the valley ...