sobota 10. prosince 2016

6 filmů, které dělají naše Vánoce - Our 6 favorite Czech Christmas movies

Za ty dva roky tady ve Švýcarsku znají naši kluci asi už více říkanek i písniček spojených s Vánoci v němčině nebo Bärndütsch. Ale snažíme se jim předat i něco z české kultury, a to v podobě vánočních pohádek a filmů, které tvořily moje a manželovo dětství, a které patří mezi naše nejoblíbenější. A ty v předvánočním období pouštíme našim dětem. A které pohádky tvoří naše Vánoce?
In those two years here in Switzerland our guys know probably more rhymes and songs associated with Christmas in German or Bärndütsch. But we try to give them something of Czech culture in the form of Christmas fairy tales and movies that made mine and my husband's childhood and which are among our most popular. And these we watch in the pre-Christmas period with our children. A which movies make our Christmas?

pondělí 5. prosince 2016

Activities for Kids: Candle dipping - Aktivity pro děti: Tažení svíček

Námět na dnešní příspěvek mi dala moje sestra, která se mě v reakci na zaslané fotky z místního adventního trhu zeptala: "Prosím tě, co je to to barevné v těch kádích?". Proto bych Vám ráda dnes představila jednu aktivitu pro děti, která je neodmyslitelnou součástí zdejších vánočních trhů.
It was my sister who gave me the idea for today´s post topic when she asked me (as a reaction to the photographs from the local Christmas market I´d sent her) "Please, what is it that color in these tanks?". Therefore today I would like to introduce you one activity for children, which is an essential part of local Christmas markets.

neděle 4. prosince 2016

Bärndütsch: Language guide for beginners - Jazykový průvodce pro začátečníky

Před dvěma lety jsem tady na blogu psala, jak se snažím skamarádit s němčinou. Ale vzhledem k tomu, že žijeme v oblasti, kde se mluví bernským nářečím, tzv. Bärndütsch, snažím se pronikat i do tohoto dialektu. V dnešním příspěvku vám přináším přehled základních odlišností od spisovné němčiny tak, jak se mi je zatím podařilo rozklíčovat. Doufám, že tento malý jazykový průvodce třeba někomu pomůže v začátcích pobytu tady, aby se necítil tak "ztracený v překladu", jako jsme byli ze začátku my. Pojďte tedy se mnou proniknout do tajů krásné Bärndütsch...
Two years ago I wrote here on the blog, as I try to "make friends" with the German language. But given that we live in an area where the Bernese dialect called Bärndütsch is spoken, I´m trying to penetrate into this vernacular. In today's post, I bring you an overview of the basic difference from standard German, as I managed to decipher it yet. I hope that this language guide can help someone new coming here  not to feel so "lost in translation" at the beginning of his/her stay, as we´d been. Come with me, dip into the secrets of beautiful Bärndütsch ...

středa 30. listopadu 2016

DIY: Christmas Cone Wreath Tutorial - Adventní věnec ze šišek

Letošní adventní věnec jsem měla vymyšlený pěkně dlouho dopředu - věděla jsem, že tentokrát chci zkusit vyrobit věnec ze šišek. Proto jsem, majíc na mysli jeden ze svých letošních příspěvků, byla jako veverka a při procházkách s dětmi jsem poctivě sbírala šišky všech tvarů a velikostí.

This year's Advent wreath I had thought-out a long time in advance - I knew that this time I want to try to make a wreath of cones. That's why I, bearing in mind one of my this year´s posts, was like a squirrel, and when walking with children, I carefully gathered pine cones of all shapes and sizes.

úterý 29. listopadu 2016

Jak jsem vyrazila za kulturou

Tento víkend se naprosto vynikal zaběhlým kolejím posledních týdnů. Ještě teď se nemůžu vzpamatovat z toho co jsem všechno zažila. Po sto letech jsem vyrazila za kulturou. A nevypadla jsem z domu jen jeden večer, ale i odpoledne následujícího dne! K neuvěření!!! Jestli se chcete dozvědět, co všechno se tento víkend událo, čtěte dál!*

pondělí 28. listopadu 2016

DIY: Cute snowmen on skis - Sněhuláci na lyžích

Původně byl nadpis tohoto příspěvku "Vánoční tvoření s dětmi", ale když jsem začala vyrábět tyto roztomilé sněhuláky, uvědomila jsem si, že to není úplně vhodná aktivita pro velmi malé děti. Už kvůli tomu, že postup obnáší práci s tavnou pistolí. Ale při některých krocích se určitě drobné dětské prstíky budou hodit :) Takže se pojďte podívat, jak se takoví sněhuláci dělají...
Originally this post had been titled "Christmas crafts for kids," but when I started making these cute snowmen, I realized that it was not entirely suitable activity for very small kids. Dute to the fact that the process involves working with the glue gun. But at some steps you´d certainly need small children's fingers to help you :) So let's see how to do these cute snowmen ...

čtvrtek 24. listopadu 2016

Family guide to the Papiliorama / Rodinný průvodce po Papiliorama

I když na horách už docela nasněžilo, přeci jenom jsme v polovině listopadu neměli ještě náladu jet lyžovat. Místo toho jsme vyrazili směrem k městečku Kerzers, u kterého se nachází Papiliorama. "Papillon" je ve francouzštině motýl, takže už asi tušíte, o čem dnes budu psát. A jestli ne, tak čtěte dál...
Although the mountains are already covered by snow, in mid-November we haven´t been yet in the mood to go skiing. Instead, we headed towards Papiliorama which is close to the town Kerzers. "Papillon" means butterfly in French, so you can probably guess what I'm writing about today. And if not, read on ...