úterý 30. srpna 2016

Adelboden v létě - ze Sillerrenbühlu do Oey

Už dlouho jsem toužila vidět místa, kam v zimě jezdíme lyžovat, i jinak, než pokryté sněhem. Toto přání se mi splnilo tuto neděli, kdy jsme se rozhodli obelstít vedra panující v nížině a vyrazili trochu se zchladit do hor. Vydali jsme se do Adelbodenu, ke stanici lanovky Oey.
I have long wanted to see the place where we go skiing in the winter otherwise than covered with snow. This desire I met this Sunday when we decided to outwit the prevailing heat wave in the lowlands and went cool us down a little to the mountains. We went to Adelboden, to the lift station Oey.

neděle 28. srpna 2016

Náš dovolenkový deník, 3.část - Our Holiday Diary, Part 3: Gordes - Abbey de Sénanque - Rousillon

Z mnoha táborů vím, že třetí den bývá kritický a měl být z hlediska programu spíše odpočinkový. Na naší dovolené to tak ale nebylo a třetí den nás čekal opět vcelku nabitý program.
From the many camps I took part in I know that the third day is critical and the program should be rather relaxing. But on our holiday it was not like that and on the third day we had quite a busy schedule again.

čtvrtek 25. srpna 2016

A je to tady: Kristovy roky! And it´s here: Christ years!

Dnes nastal další narozeninový milník v mém životě. Po patnáctých, osmnáctých, dvacátých a třicátých narozeninách jsou tady narozeniny třiatřicáté, známé jako Kristovy roky. 
Today is another birthday milestone in my life. After the fifteenth, eighteenth, twentieth and thirtieth birthday here are thirty-third birthday, known as the Christ years.

čtvrtek 18. srpna 2016

Můj první závod ve Švýcarsku - My first race in Switzerland: Emmenlauf

Dovolím si přerušit náš cestovatelský deník, protože bych se s Vámi ráda podělila o zážitky ze svého prvního zdejšího běžeckého závodu.
I dare interrupt our traveler's diary, because I would like to share with you experiences of my first local cross-country race.

čtvrtek 11. srpna 2016

Náš dovolenkový deník, 2.část - Our Holiday Diary, Part 2: Musée Haribo - Pont du Gard - Avignon

Na začátku druhého dne naší dovolené v jižní Francii jsme se rozhodli udělat radost hlavně dětem, a vzali jsme je na návštěvu do muzea bonbónů Haribo, které se nachází ve městě Uzès. Nejen oni, ale i já jsem byla v sedmém nebi :)
At the beginning of the second day of our holiday in the south of France, we decided to make our children happy, and we took them on a visit to the Museum of Haribo sweets, which is located in Uzès. Not only they, but also I was in seventh heaven :)

neděle 7. srpna 2016

Náš dovolenkový deník, 1. část - Our Holiday Diary, Part 1: Safari de Peaugres

Letos jsme se na vlastní pěst vypravili na dlouho vysněnou dovolenou do jižní Francie. Našemu šestidennímu putování předcházela důkladná příprava, kdy jsme si sami museli najít ubytování a hlavně sestavit program tak, aby byl zajímavý nejen pro nás, ale i pro naše děti. Teď už jsme zpátky doma a musím říct, že se dovolená velmi vydařila. Myslím, že za týden jsme stihli to, co jiní za 14 dní :) Samozřejmě jsme museli trošku improvizovat, něco jsme na místě z plánů ubrali a něco naopak přidali, ale opravdu to stálo za to. Pokud chcete vědět, kde jsme strávili první den, čtěte dál!
This year we decided to set off for a long time dreamed-of holiday in southern France. Our six day journey was preceded by thorough preparation, when we ourselves had to find accommodation and most importantly to put together the program that would be interesting not only for us but also for our children. Now we are back home and I must say that the holiday was very successful. I think that in a week we managed to do what others in 14 days :) Of course we had to improvise a bit, something we had to remove from the plans and vice versa add something, but it's really worth it. If you want to know where we spent the first day, read on!

středa 27. července 2016

DIY - Starý tiskařský šuplík jako polička pro Hot Wheels auta - Vintage printers drawer as a Hot Wheels Cars display

Zrovna jsem si říkala, že jsem nějaký ten čas nic nevyráběla, když jsem v pondělí po dlouhé době jen tak ze zvědavosti zamířila do místního bazárku. Tam jsem uviděla starý dřevěný tiskařský šuplík a hned jsem věděla, že je to právě ono, co jsem (ne)hledala, ale musím mít, abych se opět trochu kreativně realizovala. Zaplatila jsem pět franků (cca 125Kč) a s šuplíkem pod paží jsem mířila domů a těšila jsem se, jak se hned dám do práce.
I was just thinking that quite a lot of time passed since I have self-made something when on Monday, after a long time, I headed to the local second-hand store just out of curiosity. There I saw an old wooden printing drawer and I immediately knew that it is precisely what I am (not) looking for, but must have it to be a bit creative again. I paid five francs (about 125Kč) and headed home with a drawer under my arm and I was looking forward to just get to work.